Szanowni Państwo!
Informujemy uprzejmie, że w dniu 25.11.22 odbyło się
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o LIKWIDACJI Stowarzyszenia.
Dnia 20 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zatwierdził tę
uchwałę i postawił Stowarzyszenie w stan likwidacji.
Wszelkie roszczenia dot. Stowarzyszenia prosimy składać
w formie pisemnej do dnia 30.04.2023 r. na adres
podany w zakładce Kontakt.

Aktualności

Dowiedz się co u nas ciekawego się dzieje

św. p. mgr inż. Wiesław Olech
św. p. mgr inż. Wiesław Olech

Z wielkim bólem przekazujemy informację, że dnia 17 listopada 2020 r. zmarł Pan mgr inż. Wiesław Olech. Od roku 1991 pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a od roku 2008 był również kierownikiem warsztatów szkolnych w O.S.W. Cześć Jego pamięci! Od roku 1991 pracował w O.S.W. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a (...)

Spotkanie Klubu Absolwenta
Spotkanie Klubu Absolwenta

W dniu 3 października 2020r. odbyło się długo wyczekiwane spotkanie członków Klubu Absolwenta na terenie Akwenu Mariny w okolicach Czerwonaka. Miło było się znowu spotkać, po tak długiej przerwie i wymienić przeżyciami z minionych miesięcy. Były kiełbaski, słodkości oraz śpiew przy gitarze, ale przede wszystkim wielka radość z ponownego spotkania.

Sprzątanie świata.
Sprzątanie świata.

Dnia 20 września 2019 r. przyłączyliśmy się do akcji „Sprzątanie Świata”, w której brała udział klasa 1b z O.S.W. Na zdjęciu widać dopiero początek zbierania śmieci nad jez. Rusałka. Po 2 godzinach worki były pełne!

Zobacz więcej aktualności

O stowarzyszeniu

Idea powołania stowarzyszenia powstała podczas obchodów jubileuszu 90-lecia Ośrodka. Podczas rozmów „kuluarowych” grupa założycielska doszła do wniosku, że brakuje kontaktu z absolwentami Ośrodka, a wielu absolwentów wymaga wsparcia w rozpoczęciu samodzielnego życia po ukończeniu nauki. Postanowiono powołać do życia Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu Razem Damy Radę. Stowarzyszenie Razem Damy Radę zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.02.2011r. Do Stowarzyszenia mogą przystąpić absolwenci Ośrodka oraz wszystkie osoby chcące ich wspierać. Składka członkowska wynosi tylko 30 zł na rok.

Statut stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach na rzecz absolwentów Ośrodka, a w szczególności:

  • działalność oświatowa,
  • działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu,
  • rehabilitacja i aktywizacja zawodowa,
  • wspieranie rodzin podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dużą wagę przywiązujemy do integracji absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zamieszkałych poza Poznaniem. Wypracowanie metod współpracy i utrzymywania kontaktu z absolwentami spoza Poznania jest zadaniem trudnym , liczymy tutaj na Waszą inwencję i pomoc.