Historia Szkoły

 Ośrodek szczyci się niemal 100 letnią tradycją. Poniżej przytoczone zostały najważniejsze wydarzenia z historii Ośrodka:

  • W roku 1919 powołano w Poznaniu Wojskowy Zakład Leczniczo – Szkolny dla Inwalidów Wojennych.
  • W 1922 roku przemianowano Zakład na Wojewódzką Szkołę Reedukacyjną dla Inwalidów Wojennych.
  • W roku 1932 Zakład otrzymał nowy lokal przy u. Wawrzyniaka 45 i został przemianowany na Zakład Szkolny dla Inwalidów Wojennych i Wojskowych.
  • II wojna światowa przerwała działalność Zakładu, w grudniu 1945 roku została wznowiona jego działalność pod nazwą Państwowy Zakład Szkolny dla Inwalidów Wojennych i Wojskowych.
  • W roku 1948 Zakład uzyskał możliwość kształcenia osób cywilnych i młodzieży, a w roku 1954 otrzymał budynek przy ul. Szamotulskiej 67, który obecnie jest internatem Ośrodka.
  • Od roku 1981 Ośrodek działał jako Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów i podlegał Wydziałowi Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.
  • Z powodu zmian legislacyjnych w roku 2000 Zakład został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, którego organem prowadzącym został Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Także w roku 2000 utworzono w Ośrodku oddział przedszkolny dla dzieci z autyzmem.
  • W roku 2004 nadano Ośrodkowi imię Zbigniewa Tylewicza, wieloletniego dyrektora Zakładu, osoby oddanej sprawie osób niepełnosprawnych.
  • W kolejnych latach utworzono w Ośrodku Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkołę Policealną kształcącą w zawodzie technik informatyk, Szkołę Przysposabiającą do Pracy, Szkołę Podstawową i Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmem.
  • Do roku 2013 działało w Ośrodku Technikum Uzupełniające kształcące w zawodach technik elektryk i technik elektronik. Zostało ono zlikwidowane na mocy ustawy. W zamian w roku 2013 powołano do życia Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dające uprawnienia do wykonywania zawodów elektryka, technika elektryka, montera elektronika i technika elektronika.