Klub absolwenta

Klub Absolwenta powstał w listopadzie 2009 roku z inicjatywy pani Elżbiety Olszak – obecnie dyrektora Ośrodka. Podczas obchodów 90-lecia Ośrodka powstała propozycja sformalizowania działalności Klubu, co zaowocowało powstaniem Stowarzyszenia Razem Damy Radę w 2011 r.

Celem Klubu Absolwenta jest budowanie więzi między uczniami, absolwentami oraz utrzymanie kontaktu absolwentów z Ośrodkiem. Obecnie na spotkania Klubu zapraszamy absolwentów wszystkich szkół Ośrodka, ich bliskich, przyjaciół, a także uczniów. Wielu naszych absolwentów nie może kontynuować nauki ani podjąć pracy. Klub zapewnia im możliwość dalszego aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i chroni przed izolacją. Różnorodność i ciężar niepełnosprawności z jakim zmagają się nasi podopieczni  nie stanowi bariery dla kontaktów z innymi osobami.

Spotykamy się w każdą trzecią sobotę miesiąca od września do czerwca w godzinach od 10.00 do 14.00. W zależności od zaistniałej sytuacji terminy lub godziny spotkań mogą ulec zmianie. Jednak zawsze o tym informujemy.
Aby na chwilę uwolnić się od codziennych trosk i zapomnieć o kłopotach organizujemy także różne wyjścia. Zwiedzamy miasto, chodzimy do kina, na koncerty, kultywujemy tradycje świąteczne, przypominamy sobie umiejętności wyniesione ze szkoły, np. obsługę programów graficznych. Mamy także w planach podróże.

Bieżące informacje o działalności Klubu Absolwenta publikowane są na stronie Ośrodka. Aby tam przejść, kliknij na logo O.S.W.