Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

22 sierpnia 2018
20:41

Jak już informowaliśmy, dnia 15 czerwca odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Status Stowarzyszenia zobowiązuje nas do organizowania Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku. Najdogodniejszym terminem jest czerwiec, gdyż można wtedy zatwierdzić bilans Stowarzyszenia z poprzedniego roku i udzielić absolutorium Zarządowi. Tak też się stało tym razem, Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans i udzieliło absolutorium Zarządowi.

Ze względu na niedostateczną frekwencję w pierwszym terminie nie było wystarczającego kworum. Jednak tego samego dnia odbyło się Zgromadzenie w drugim terminie, które było już ważne.

Oprócz zatwierdzenia bilansu i udzielenia absolutorium podjęto jeszcze kilka uchwał. Najważniejszą z nich była zmiana Statutu Stowarzyszenia dostosowująca go do wymogów organizacji pożytku publicznego. W związku z tym podjęto także uchwałę o ponownym wystąpieniu do Sądu o nadanie Stowarzyszeniu statusu O.P.P.

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o zmianie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Nowymi członkami Komisji zostali koleżanka Katarzyna J. i kolega Grzegorz K. Jednocześnie serdecznie dziękujemy koleżankom Barbarze i Jolancie za wieloletnią pracę w Komisji.

Zarząd

Ostatnio dodane

Spotkanie Klubu Absolwenta

W dniu 3 października 2020r. odbyło się długo wyczekiwane spotkanie członków Klubu Absolwenta na terenie Akwenu Mariny w okolicach Czerwonaka....

15.10.2020
11:24
Sprzątanie świata.

Dnia 20 września 2019 r. przyłączyliśmy się do akcji „Sprzątanie Świata”, w której brała udział klasa 1b z O.S.W. Na zdjęciu...

26.05.2020
09:50
Spotkanie świąteczne 2019 r.

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Dnia 13.12.2019 r. o godz. 17.30 odbyło się kolejne spotkanie świąteczne. Spotkanie zorganizowaliśmy w budynku szkolnym...

08.04.2020
10:51