Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

22 sierpnia 2018
20:41

Jak już informowaliśmy, dnia 15 czerwca odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Status Stowarzyszenia zobowiązuje nas do organizowania Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku. Najdogodniejszym terminem jest czerwiec, gdyż można wtedy zatwierdzić bilans Stowarzyszenia z poprzedniego roku i udzielić absolutorium Zarządowi. Tak też się stało tym razem, Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans i udzieliło absolutorium Zarządowi.

Ze względu na niedostateczną frekwencję w pierwszym terminie nie było wystarczającego kworum. Jednak tego samego dnia odbyło się Zgromadzenie w drugim terminie, które było już ważne.

Oprócz zatwierdzenia bilansu i udzielenia absolutorium podjęto jeszcze kilka uchwał. Najważniejszą z nich była zmiana Statutu Stowarzyszenia dostosowująca go do wymogów organizacji pożytku publicznego. W związku z tym podjęto także uchwałę o ponownym wystąpieniu do Sądu o nadanie Stowarzyszeniu statusu O.P.P.

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o zmianie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Nowymi członkami Komisji zostali koleżanka Katarzyna J. i kolega Grzegorz K. Jednocześnie serdecznie dziękujemy koleżankom Barbarze i Jolancie za wieloletnią pracę w Komisji.

Zarząd

Ostatnio dodane

Spotkanie świąteczne 2018.

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Dnia 08.12.2018 r. o godz. 16.00 odbyło się kolejne spotkanie świąteczne. Spotkanie zorganizowaliśmy w internacie OSW w...

17.12.2018
09:07
Spotkanie przy grillu w plenerze.

Kolejne spotkanie za nami. Tym razem przy grillu w plenerze, czyli na przystani nad Wartą w Czerwonaku. Spotkaliśmy się nad Wartą na pięknej...

14.11.2018
09:58
Pierwsze spotkanie po wakacjach.

Po wakacyjnej przerwie wznowiliśmy organizowanie otwartych spotkań towarzyskich. Tym razem spotkaliśmy się w kawiarni Krafka. Poopowiadaliśmy o...

24.09.2018
18:29